Sistem KEJARA Lama

Lihat juga: Sistem KEJARA Baharu


  • Bagi pemandu Lesen Percubaan yang telah mengumpulkan 10 atau lebih mata demerit, Lesen Percubaan akan dibatalkan.
  • Bagi pemandu-pemandu lesen CDL yang mendapat mata demerit kurang daripada 15 mata, dan tidak melakukan apa-apa kesalahan terjadual selama tempoh 24 bulan berturut-turut, 7 mata demerit akan diketepikan.